Minggu, 11 Desember 2011

Ketentuan Shalat Sunnah
 Keutamaan Shalat Sunnah
Shalat Sunah mempunyai keutamaan dan keagungan yang sangat banyak antara lain:
1) Shalat sunah kelak pada hari kiamat akan menjadi amalan tambahan atau cadangan sekiranya shalat wajib lima waktu tidak sempurna pelaksanaannya. Rasulullah SAW bersabda:

“ Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah shalatnya. Bila sempurna maka ia telah lulus dan beruntung, dan bila rusak atau kurang sempurna, maka ia akan kecewa dan rugi. Jika terdapat kekurangan pada shalat wajibnya maka Allah berfirman: “Perhatikanlah kalau-kalau hambaku ada shalat sunahnya sekedar apa yang menjadi kekurangan pada shalat wajibnya. Jika selesai urusan shalat, barulah amalan lainnya. (HR. Ash-habus Sunan dari Abu Hurairah RA).”

2) Membiasakan shalat sunah bisa menjadi penyebab masuk surga bersama Rasulullah SAW.

3) Shalat sunah dapat meninggikan derajat dan menghapus kesalahan.

4) Shalat sunah yang dikerjakan di rumah akan mendatangkan berkah dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda :

“Jika salah seorang dari kalian menunaikan shalat di mesjid, hendaklah ia menjadikan rumahnya sebagai bagian dari shalatnya (mengerjakan shalat sunah di rumah). Karena sesungguhnya Allah akan menurunkan kebaikan di rumahnya dari shalatnya itu.” (HR. Muslim dari Jabir).

5) Shalat sunah akan mendatangkan cinta Allah kepada hamba-Nya. Bila Allah telah mencintainya, maka Allah akan menjadi “bagian” yang tidak terpisahkan dari hamba-Nya itu.

6) Shalat sunah adalah wujud syukur seorang hamba kepada Allah. Selain keenam hal tersebut, sangat banyak hal lain yang menjadi keutamaan pelaksanaan shalat. Semuanya merujuk pada kebaikan dan keutamaan.

0 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP